รักษาแบบ Tailor made ให้เข้ากับสภาพอาการของผู้ป่วยแต่ละราย
วิธีการรักษามะเร็งด้วยภูมิต้านทานในแบบฉบับเฉพาะ

วิธีการรักษามะเร็งด้วยภูมิต้านทานของ Premiere Clinic
เอาชนะมะเร็งที่รักษาได้ยากโดยการรักษาด้วยเซลล์ภูมิต้านทาน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแบบฉบับ Dr. Hoshino

Step1:ทำลายเกราะป้องกันของมะเร็ง
ใช้ยา anti-PD-1แอนติบอดี้(ชื่อสามัญของยา : Nivolumab), Spark shower เป็นต้น

Step2:วิธีเซลล์ภูมิต้านทานบำบัดโดยใช้เปปไทด์

Step1:ทำลายเกราะป้องกันของมะเร็ง
ใช้ยา anti-PD-1แอนติบอดี้(ชื่อสามัญของยา : Nivolumab), Spark shower เป็นต้น

เกราะป้องกันของมะเร็ง เป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ผิดปรกติที่อยู่รอบเซลล์มะเร็ง ทำหน้าที่ขัดขวางการโจมตีของเซลล์ภูมิต้านทานโดยใช้วิธีต่างๆเนื่องจากมะเร็งจำเป็นต้องป้องกันตัวเองเพื่อขยายตัวให้ใหญ่ขึ้น หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า มะเร็งสร้างกำแพงที่แข็งแรงขึ้นมารอบตัวเองเพื่อบล็อกป้องกันไม่ให้เซลล์ภูมิต้านทานเข้าใกล้นั่นเอง ในกรณีที่มีการพูดกันว่าการรักษาด้วยเซลล์ภูมิต้านทานได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลย นั่นก็เป็นเพราะเกราะป้องกันของมะเร็งเข้ามาขัดขวางการรักษานั่นเอง

ที่ Premiere Clinic เราจะทำการตรวจเช็คสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อหาวิธีทำลายเกราะป้องกันของมะเร็ง โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
1) Spark Shower –> ไปยังหน้าแนะนำเกี่ยวกับ Spark Shower
2) วัคซีนเปปไทด์เพื่อทำลายเกราะป้องกันของมะเร็ง
3) ยาต้านมะเร็ง (ใช้ยา anti-PD-1แอนติบอดี้ (ชื่อสามัญ: Nivolumab)*1 เป็นต้น)
4) สารธรรมชาติ
เป็นต้น

*1 anti-PD-1แอนติบอดี้ (ชื่อทั่วไป: Nivolumab) คืออะไร

anti-PD-1แอนติบอดี้ (ชื่อสามัญ: Nivolumab) เป็นยาที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้กับกลไกของภูมิต้านทาน และกำลังได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดใหม่

PD-1 (programmed cell death 1) เป็น Receptor ที่อยู่บนผิวของ T-cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีบทบาทในการกำจัดเซลล์มะเร็ง เมื่อ PD-L1 (programmed cell death ligand-1) ซึ่งปรากฏบนผิวของเซลล์มะเร็งจับตัวกับ PD-1 แล้ว T-cell จะไม่สามารถทำงานได้
anti-PD-1แอนติบอดี้ (ชื่อสามัญ: Nivolumab) เป็นยาที่จะไปขัดขวางการจับตัวกันของ PD-1 กับ PD-L1 เพื่อให้ T-cell ทำงานได้เป็นปกติ ไม่ได้เป็นการโจมตีที่เซลล์มะเร็งโดยตรง แต่เป็นยารักษามะเร็งชนิดที่ไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิต้านทานภายในร่างกาย ในปัจจุบัน ในบริษัทยาและเวชภัณฑ์ระดับโลกกำลังมุ่งคิดค้นและพัฒนายาสร้างแอนติบอดี้ที่เกี่ยวข้องกับ PD-1 อย่างจริงจัง

ข้อควรระวัง: ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยต้องเข้าใจและรับทราบอย่างถี่ถ้วนว่าในเวลาที่ใช้ยา anti-PD-1แอนติบอดี้ (ชื่อสามัญ: Nivolumab) จะความเสี่ยงในการเป็นโรคปอดอักเสบในผนังถุงลมและอื่นๆ และอาจจะเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั่วคราว

Step2:วิธีเซลล์ภูมิต้านทานบำบัดโดยใช้เปปไทด์

เมื่อทำให้เกราะป้องกันของมะเร็งอ่อนแอลงใน Step 1 แล้ว เซลล์ภูมิต้านทานจะสามารถเข้าใกล้เซลล์มะเร็งได้มากขึ้น จึงสามารถคาดหวังผลการรักษาด้วยวิธีเซลล์ภูมิต้านทานบำบัดได้อย่างเต็มที่
ใน Step 2 นี้ จะเป็นการมุ่งทำลายเซลล์มะเร็งด้วยการฉีดกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่เฉพาะเจาะจง (Ultra-specific lymphocytes) และวิธีการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกแบบเจาะจงไปที่โมเลกุลของมะเร็ง (Variable molecular-targeted dendritic cell therapy)ฃ

วิธีการรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกแบบเจาะจงไปที่โมเลกุลของมะเร็ง
(Variable molecular-targeted dendritic cell therapy) (อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร)


นำเปปไทด์ที่อยู่ในระดับสูง 4 ชนิดที่แสดงการตอบสนองอย่างรุนแรงมารวมตัวกับเซลล์เดนไดรติก บนพื้นฐานข้อมูลความจำที่อยู่ในเลือดของผู้ป่วย แล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย


เซลล์เดนไดรติกที่ถูกฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายจะแจ้งข้อมูลของมะเร็งให้ CTL (Killer-T Cell) ทราบ


เปปไทด์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยจะไปโจมตีเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเปปไทด์ที่เหมาะสมกับร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปในระยะหนึ่ง จะเกิดการตอบสนองต่อการแปลงแอนติเจนและเกิดการโจมตีเซลล์มะเร็งอย่างต่อเนื่อง

การรักษาด้วยการฉีดกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เฉพาะเจาะจง (Ultra-specific lymphocytes)


เพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ได้รับการกระตุ้นด้วยเปปไทด์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรายตัว


จากนั้นทำการเพิ่มเซลล์ NK ที่ได้รับการกระตุ้นให้แอคทีฟลงไปแล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เป็นการตั้งโปรแกรมให้เซลล์เม็ดเลือดขาวมุ่งเป้าไปยังเซลล์มะเร็งที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกาย