ยาภูมิต้านทานบำบัดชนิดใหม่
(ใช้ในการรักษาด้วยแอนติบอดี้ เช่น ยาแอนติบอดี้ ต้าน PD-1)

ประสิทธิผลในการศึกษาที่ Dr. Hoshino ผ.อ. คลินิก ยังตกตะลึง

ยาภูมิต้านทานบำบัดชนิดใหม่ (Anti PD-1 antibody ฯลฯ) ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างไปจากวิธีที่ใช้รักษามะเร็งด้วยภูมิต้านทาน แบบเดิมๆ ได้มีการออกวางจำหน่ายแล้ว
จากเคสที่มีการรักษาที่ Premiere Clinic มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รู้สึกว่ายาตัวนี้ให้ผลดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดอย่างมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับการรักษามะเร็งปอดชนิด Squamous cell carcinoma จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเนื่องจากเป็นการถือกำเนิดของแนวทาง การรักษาด้วยภูมิต้านทานที่จะเปิดศักราชใหม่ของวงการการรักษาะมะเร็ง

กลไกที่เสมือนเป็นการตัดเบรคของเซลล์ภูมิต้านทาน

ในเซลล์ภูมิต้านทาน มีสิ่งที่เรียกว่า PD-1 ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเบรคเอาไว้ควบคุมการตอบ สนองของภูมิต้านทานไม่ให้ทำงานมากเกินไป ต่อให้เซลล์ภูมิต้านทานพยายามจะเข้า ใกล้เซลล์มะเร็งเพื่อทำลายเท่าไหร่ เซลล์มะเร็งก็จะใช้เบรคหยุดยั้งการทำงานของเซลล์ ภูมิต้านทาน ซึ่งเบรคตัวนี้เราจะเรียกว่า Immune check-point
วิธีกำจัด Immune check-point เหล่านี้ ทำได้โดยใช้วิธีที่ทำให้เบรคดังกล่าวใช้งาน ไม่ได้ เช่น การกำจัด Immune check-point โดยใช้ยาแอนติบอดี้ ต้าน PD-1 (Anti PD-1 antibody) เพื่อให้เบรคใช้งานไม่ได้ เซลล์ภูมิต้านทานก็จะสามารถเข้าไปทำลายมะเร็ง ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกเซลล์มะเร็งขัดขวาง

วิธีช่วยให้วัคซีนเปปไทด์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

จากการใช้ยาแอนติบอดี้ ต้าน PD-1 ถ้าการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานไม่ถูกเซลล์ มะเร็งขัดขวาง เมื่อใช้ “วิธีการรักษาด้วยเซลล์ภูมิต้านทานบำบัดแบบเฉพาะ” ของ Premiere Clinic เข้าร่วมในการรักษาก็จะสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้ประสิทธิผลที่สูง ขึ้น เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ได้รับการกระตุ้นจากเซลล์เดนไดรติกที่ได้รับการให้วัคซีน เปปไทด์แล้ว จะไปจับเซลล์มะเร็ง และใช้วัคซีนเปปไทด์ที่เป็นเสมือนกุญแจไขเข้าสู่ตัว เซลล์มะเร็ง หลังจากนั้นเซลล์ภูมิต้านทานภายในร่างกายก็จะเข้าโจมตีทำลายเซลล์ มะเร็งได้อย่างไม่หลงทาง วิธีนี้จึงเป็นวิธีการรักษามะเร็งในอุดมคติที่ใช้พลังการรักษา ตามธรรมชาติที่มนุษย์มีอยู่ภายในตนเองเพื่อรักษาตัวเอง

ผลข้างเคียงและการควบคุมความปลอดภัย

Anti PD-1 antibody, CTLA-4 antibody, Anti-Treg antibody เป็นยาภูมิต้านทาน ชนิดใหม่ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังมีผลข้างเคียง จึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมอย่างเข้มงวด ในเรื่องหลักๆ คือ การที่ภูมิต้านทานมีกำลังมากเกินไปจนกลายเป็นโรคภูมิต้านตนเอง แม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแต่ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เซลล์ในร่างกายจะถูกทำลาย จนเกิดการอักเสบที่ปอด ต่อมไทรอยด์ ตับ ตับอ่อน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมี การตรวจเช็คเป็นระยะๆ ที่ Premiere Clinic เราจะจำลองวิธีการป้องกันให้ผู้ป่วยและ ครอบครัวได้รับทราบและทำความเข้าใจล่วงหน้า

พลังชีวิต / พลังบำบัด

ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราเข้าสู่ยุคสมัยที่สามารถไขกุญแจสู่การรักษามะเร็งด้วยยาแอนติ บอดี้ต้าน PD-1 ที่จะเข้าไปทำลายเกราะป้องกันของมะเร็งและเกราะป้องกันของภูมิต้านทานที่เคยเป็นปัญหา มาตลอด แล้วจัดการมะเร็งด้วยวัคซีนเปปไทด์ชนิดใหม่ที่มีพลังได้แล้ว