ติดต่อเรา

โปรดทราบ เนื่องจากในขณะนี้ทางคลีนิคของเราไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือสอบทางทางโทรศัพท์เป็นภาษาอื่นได้ นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น ทางคลีนิคจึงขอรบกวนท่านที่ต้องการข้อมูลและการปรึกษาในภาษาอื่น สอบถามเข้ามาในทาง อีเมล

ทางเราอยากรบกวนขอให้ท่านกรุณาตรวจเช็คและกรอกอีเมลของท่านให้ถูกต้องเรียบร้อย เพราะถ้าหากมีข้อผิดพลาดจากที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อแล้ว

ท่านอาจจะไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจากทางคลีนิคของเราและอาจจะทำให้การสนทนาให้คำปรึกษาล่าช้าลงได้ 

อย่างไรก็ตามทางเราจะทำการติดต่อคุณกลับภายใน สาม วัน ในเวลาทำการ ยกเว้น วันอาทิตย์ วันหยุดช่วงเทศกาล วันหยุดอื่นๆ ฯลฯ อาจทำให้เวลาในการตอบคำถามล่าช้าลง

ทางพรีเมียร์คลีนิคต้องขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกๆท่าน

 

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
 

ขอบคุณที่ติดต่อสอบถามเข้ามา
ทางคลินิกได้ส่งเมลที่มีหัวเรื่องว่า “ขอขอบคุณที่ติดต่อสอบถามมายัง Premiere Clinic” ไปยังอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ในแบบฟอร์ม หากท่านไม่ได้รับเมล เป็นไปได้ว่ากรอกอีเมลผิด โปรดสอบถามเข้ามาใหม่พร้อมใส่อีเมลที่ถูกต้อง

ความผิดพลาด
โปรดลองอีกครั้งหลังจากที่ในขณะ

กลับไปที่หน้าจอการป้อนข้อมูล