กล่าวทักทาย

การรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิต้านทานบำบัดในแบบฉบับของ Dr. Hoshino
บุกเบิกหนทางด้วยความใส่ใจและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า

การรักษามะเร็งที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน เช่น การรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสงและการผ่าตัด ในขณะนี้ยังไม่สามารถรับมือกับ ผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะลุกลามและมะเร็งที่ยากต่อการรักษาได้ มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความฝังใจกับการรักษาแบบปกติแล้วมาหาผมที่ คลีนิกด้วยความคาดหวังจากการรักษาแบบภูมิต้านทานบำบัดที่มากเกินไป ซึ่งผมก็จะไม่ปลอบใจหรือหลอกลวง เพราะก่อนอื่นผม อยากให้ผู้ป่วยทราบถึงความสำคัญของการรักษาแบบปกติอย่างการผ่าตัดและการใช้ยาเคมีบำบัดเสียก่อน เช่น จะเกิดผลเสียอย่างไร ถ้าไม่ใช้ยาเคมีบำบัด

ผมคิดว่าแพทย์ที่ดีจะไม่ถูกชักนำให้หลงทางไปตามอารมณ์ของผู้ป่วย แต่หน้าที่ของเราคือการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วย แน่นอนว่าในทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับหนังสือยินยอมเข้ารับการรักษา (เอกสารอธิบายให้ทราบถึงการรักษาและยินยอมให้แพทย์ รักษาโดยไม่เอาผิดในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย) การชักนำผู้ป่วยให้ยินยอมไปตามทิศทางที่แพทย์ต้องการเป็นเรื่องที่ควรหยิบขึ้นมา วิพากษ์วิจารณ์ ผู้ป่วยควรตระหนักว่าตามกฏหมายผู้ป่วยมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจรับการรักษาหรือไม่รับ แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ว่าผู้ป่วย ทั้งหมดจะเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์ หรือตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ที่ตนเป็นอยู่ และการทอดทิ้งผู้ป่วยโดยใช้หนังสือยินยอมเข้ารับ การรักษามาเป็นข้ออ้างก็เป็นเรื่องที่โหดร้าย ผมคิดว่าจิตใจที่ดีงามในฐานะที่เป็นแพทย์มืออาชีพนั้นคือการนำเสนอทิศทางที่ถูกต้อง ในการรักษาที่สามารถคิดได้ ณ ขณะปัจจุบัน

ที่ผ่านมาผมได้ไปเรียนที่ The National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เป็นการวิจัยเฉพาะทางด้าน ภูมิต้านทานมะเร็ง และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยภูมิต้านทานบำบัดที่เรียกได้ว่าเป็นวิธีการรักษามะเร็งในลำดับที่ 4 มา โดยตลอด มีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเคสการรักษามะเร็งที่รักษาด้วยวิธีการรักษามะเร็งหลัก 3 วิธีแล้วไม่ได้ผล แต่กลับได้ผลดีเมื่อ ใช้วิธีรักษาด้วยภูมิต้านทานบำบัดที่เน้นพลังการรักษาตนเองที่มีอยู่ภายในเซลล์ ในการรักษาด้วยวิธีภูมิต้านทานบำบัด เราจะใช้การ วิเคราะห์ภูมิต้านทานที่เป็นเสมือนเข็มทิศนำทางไปสู่การเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย แล้วจึงทำการ รักษาด้วยเซลล์ภูมิต้านทาน

คลินิกของเรามีทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างดี และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความ เป็นเลิศของ Astron Institute ที่เป็นศูนย์วิจัยในเครือของ Premiere Clinic ร่วมมือกันคิดค้นโปรแกรมการรักษาด้วยวิธีเซลล์ภูมิต้าน ทานบำบัดซึ่งเป็นหนึ่งในเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative medicine) เพื่อผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากที่มาหาเราเพื่อเข้ารับ “การรักษา ที่ออกแบบให้เฉพาะบุคคลในแบบฉบับของ Dr. Hoshino”

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความประสงค์ของผู้ป่วยด้วยความจริงใจและความทุ่มเทสุดกำลัง ในขณะ เดียวกันเราทำการศึกษาวิจัยวิธีการรักษาโดยเน้นเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ล่าสุดที่่ให้ผลลัพท์ดี กว่าเดิมอยู่เสมอ สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาที่คลินิกได้ เราก็ยินดีให้การรักษานอกสถาน ที่แม้ในที่ห่างไกล ทั้งหมดนี้ก็ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่ผมต้องการจะช่วยเหลือผู้ป่วยโรค มะเร็งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้อำนวยการ Premiere Clinic

ประวัติ Dr. Hoshino Taizo

แพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจากสมาคมสูตินรีเวชศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น / แพทย์เฉพาะทางด้านยาจีนของสมาคมแพทย์แผน ตะวันออกแห่งประเทศญี่ปุ่น / แพทย์เฉพาะทาง / ผู้ก่อตั้งสมาคมการแพทย์แบบบูรณาการแห่งประเทศญี่ปุ่น / สมาชิกสมาคมการ แพทย์แบบบูรณาการนานาชาติ / สมาชิกที่ประชุมสมาพันธ์การแพทย์แผนโบราณ-การแพทย์เสริม-การแพทย์ทางเลือก (JACT) / สมาชิกสมาคมคลินิกโรคมะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น / สมาชิกสถาบันมะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น / สมาชิกสมาคมรักษาโรคมะเร็งแห่งประเทศ ญี่ปุ่น / คณะกรรมการแก้ไขร่างและสมาชิกที่ประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น / ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมเวชปฏิบัติอิง หลักฐานสำหรับ EBM for Natural Products / คณะกรรมการสมาคมชีวบำบัดแห่งประเทศญี่ปุ่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แพทยศาสตร์บัณฑิตเมื่อปี 1988 จาก Tokyo Medical University โดยมีผลงานค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับภูมิต้านทานมะเร็งให้กับมหาวิทยาลัย ปี 1994 ได้รับทุนวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยีนบำบัดโรคมะเร็ง และการหาต้นเหตุของโรคเลือดจางชนิด aplastic นอกจากนี้ ก็ได้เข้าร่วมทำเวิร์คชอปของ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของโรคเลือดจางชนิด aplastic แบบที่เกิดจาก พันธุกรรม หลังกลับประเทศญี่ปุ่นในปี 1996 ก็ทำการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับภูมิต้านทานมะเร็งโดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วย ในปี 2002 ก่อตั้ง Premiere Clinic ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลินิก ในปี 2003 ก่อตั้งคลินิกการแพทย์องค์รวม Tokyo/Kyoto ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคลินิก ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับทีมวิจัยของ Astron Institute ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย ในเครือของ Premiere Clinic ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิต้านทานบำบัด ดำเนินการรักษามะเร็งแบบส่วนบุคคลด้วยการผสมผสาน ศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่การแพทย์แผนโบราณไปจนถึงการแพทย์ล้ำสมัยด้านเซลล์วิทยา

Premiere Clinic
Hermitage Tower, 3-2-12 Kudanminami,
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0074