คลินิกรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิต้านทานบำบัดขั้นสูง

มีการวิจัยและพัฒนาที่ภาคภูมิใจได้ในระดับโลกจากการค้นคว้าร่วมกันโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์

เริ่มให้บริการรักษาด้วยยาแอนติบอดี้ต้าน PD-1 ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้

Premiere Clinic เป็นคลินิกที่การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ “เวชศาสตร์ฟื้นฟู”